Popis motoru 1 192 m³:

OBECNĚ:
Pohonná jednotka vozu Volkswagen T1 je vzduchem chlazený čtyřválcový čtyřtaktní spalovací motor typu boxer, kdy dva a dva válce jsou umístěny horizontálně proti sobě, se zavěšenými ventily. Blok motoru spočívá na gumových lůžkách a je připevněn čtyřmi šrouby.

KLIKOVÁ SKŘÍŇ:
Dvoudílná kliková skříň je vyrobena jako tlakový odlitek z lehké slitiny. Obě poloviny jsou opracovány jako jeden kus a musí tak být nahrazeny obě současně.

KLIKOVÁ HŘÍDEL:
Všechna čtyři uložení klikové hřídele jsou tvrzená. Ložiska 1, 2 a 3 jsou dělená a jsou složená z oceli s třecími plochami z olověného bronzu. Lože 4 je pak hliníkové ložiskové pouzdro. Axiální rázy klikové hřídele jsou zachytávány v ložisku 2. Setrvačník s ozubeným kolem pro startér je upevněn pomocí dutého šroubu a proti pohybu na klikové hřídeli je zajištěn čtyřmi čepy. Ozubené kolo vačkového hřídele a kolo pohonu rozdělovače jsou na hřídeli zajištěny pery. Řemenice klínového řemenu je zajištěna šroubem se šestihrannou hlavou. Utěsnění klikového hřídele zajišťuje na straně spojky gufero, na straně řemenice klínového řemenu pak ostřikovací kroužek.

OJNICE:
Čtyři ojnice jsou k zalomené hřídeli připevněny přes výměnná ložiska z olověného bronzu a jsou vybaveny bronzovými pouzdry pro pístní čepy.

PÍSTY:
Písty z hliníkové slitiny s ocelovými vložkami jsou doplněny třemi pístními kroužky. Nejspodnější z nich zajišťuje stírání oleje. Spojení pístního čepu s ojnicí je řešeno jako plovoucí. Čepy jsou v pístech proti axiálnímu posunu zajištěny segerovými pojistnými kroužky.

VÁLCE:
Čtyři válce ze speciální slitiny pro válce spalovacího motoru, jsou všechny stejné a mohou být s příslušnými písty jednotlivě měněny. Pro zajištění odvodu tepla obtékajícím chladicím vzduchem jsou chladicí žebra vyrobena jako odlitek.

HLAVA VÁLCŮ:
Každé dva válce mají jednu společnou, odnímatelnou a bohatě žebrovanou hlavu válců z hliníkové slitiny se zalisovanými ventilovými sedly a vedením ventilů. Ventily jsou v hlavě válců zavěšené. Mezi válcem a hlavou válce není žádné těsnění. Vnější azbesto-měděné těsnění umístěné mezi dosedacími plochami válce a hlavy válců, představuje dodatečné zajištění proti případnému úniku zplodin hoření.

NASTAVENÍ:
Vačkový hřídel je třikrát uložen v klikové skříni bez separátních ložisek. Pohon od klikové hřídele je zajištěn čelními ozubenými koly se šikmým ozubením. Kolo na vačkové hřídeli je z hliníkové slitiny. Ovládání ventilu se uskutečňuje pomocí vačky, zdvihátka, zdvihací tyčky a vahadla. Každá vačka přitom střídavě ovládá ventily dvou proti sobě umístěných válců. Výfukové ventily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chromniklové oceli.

CHLAZENÍ:
Vzduchové chlazení zajišťuje radiální ventilátor. Ventilátor je upevněn na prodloužené hřídeli alternátoru. Je poháněn nastavitelným klínovým řemenem od klikové hřídele a jeho otáčky jsou přibližně dvojnásobné oproti otáčkám klikové hřídele. Ventilátor nasává vzduch otvorem v krytu a žene ho přes hustě žebrované válce a hlavy válců. Vzduch je přitom veden také přepážkami, které jsou částečně umístěny v krytu ventilátoru, a částečně obklopují válce. Termostatem řízená škrticí klapka na vstupu vzduchu ventilátoru zajišťuje rychlejší dosažení provozní teploty a její udržování na rovnoměrné hodnotě.

OLEJOVÝ SYSTÉM:
Mazání je řešeno jako oběhové tlakové se separátním chlazením oleje.

Ozubené kolo olejového čerpadla je umístěno na straně pohonu vačkové hřídele, která zajišťuje jeho pohon. Olej je nasáván z nejnižšího bodu klikové skříně a vytlačován přes chladič do olejových kanálů. Část oleje je tlačena otvory v klikové hřídeli do ložisek, ve kterých jsou uloženy ojnice, a zajišťuje tak jejich mazání. Druhá část oleje zajišťuje mazání vačkové hřídele - třetina je vedena přes duté zdvihací tyčky k vahadlům, kde maže jejich ložiska a dříky ventilů. Stěny válců, písty a pístní čepy jsou mazány olejovou mlhou. Olej odtékající z mazaných míst se vrací do klikové skříně. Předtím než olej opět vstoupí do oběhu, dochází k jeho čištění přes síto. Zachycené nečistoty jsou zadržovány na nejníže položeném místě klikové skříně.

Chladič oleje je umístěn na klikové skříni a je chlazen vzduchem, který nasává ventilátor. V olejovém vedení je umístěn tak, aby jím musel projít olej vytlačovaný z olejového čerpadla, dříve než se dostane k mazaným místům. Teplotní spád v olejovém chladiči je přibližně 20 °C. Díky chlazení si olej i při velmi vysokých okolních teplotách a trvalém zatížení motoru udrží plnou mazací schopnost.

Za chladného počasí, při kterém má olej velkou hustotu (viskozitu), se otevře obtokový ventil, který část oleje odvádí vedením mimo chladič přímo do olejových kanálů.

V tlakovém potrubí mezi olejovým čerpadlem a chladičem oleje je umístěn automatický spínač pro kontrolku tlaku oleje, který při tlaku 0,4−0,6 atm sepne elektrický kontakt a přeruší elektrický obvod kontrolky.

Kontrolka svítí při zapnutí zapalování a nízkém tlaku oleje.

 

Více informací k tomuto tématu najdete pod "Reparaturleitfaden VW Transporter, Typ 2 (T1)" na stránce www.volkswagen-classic-parts.de

Zavřít
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Souhlasím