Menu
Zavřít

15.7.2019 Volkswagen Užitkové vozy a Hermes Europe zahajují soutěž „Future Logistics Challenge“

Cílem výzvy je vyvinout inovativní řešení v kategoriích „Delivery Driver Experience“ a „Smart Delivery Vehicles“. Po uzávěrce soutěže představí až deset vybraných start-upů své koncepty odborné porotě 5. listopadu v betahausu Berlin. Dva vítězové dostanou příležitost vyvinout svůj koncept ve spolupráci se společnostmi Volkswagen Užitkové vozy a Hermes Europe do fáze pilotního projektu s počátečním kapitálem až 125 000 eur. Tým „Smart Mobility and Transport“ značky Volkswagen Užitkové vozy organizoval již v roce 2018 soutěž „Innovation Challenge“.

Společnosti Volkswagen Užitkové vozy a Hermes Europe, s podporou start-upového akcelerátoru betahausX, spustily soutěž "Future Logistics Challenge". Soutěž potrvá přibližně čtyři měsíce a jejím cílem je vytvořit nejlepší možné synergie mezi balíkovou logistikou, automobilovým sektorem a start-upy a nalézt inovativní řešení pro ekosystém "vozidlo - doručovatel zásilek". Do soutěže se mohou přihlásit start-upy z celé Evropy. V období od 11. července do 23. září 2019 budou organizátoři soutěže přijímat jejich inovativní nápady v kategoriích "Delivery Driver Experience" a "Smart Delivery Vehicle" s cílem usnadnit činnost desítkám tisíc doručovatelů balíků po celé Evropě a zvýšit efektivitu jejich práce.

Východiska pro vývoj nových konceptů ekosystému "vozidlo - doručovatel zásilek" jsou rozmanitá a sahají od prediktivních analýz přes multimodální sítě, automobilovou infrastrukturu, umělou inteligenci, strojové učení, optimalizaci komunikace a digitální řízení pracovních postupů až po interaktivní aplikace pro řidiče. Z účastníků soutěže bude vybráno deset start-upů, které budou moci následně důkladně testovat své nápady s odborníky společností Volkswagen Užitkové vozy a Hermes a optimalizovat navrhovaná řešení během dvoudenního setkání, které se uskuteční 21. až 22. října v Berlíně.

Dne 5. listopadu dostane deset finalistů příležitost prezentovat navrhovaná řešení odborné porotě v betahausu Berlin. Členy poroty budou Kay Schiebur, člen představenstva společnosti Otto Group, odpovědný za služby, Marco Schlüter, provozní ředitel společnosti Hermes Germany, Alexander Hitzinger, vedoucí Centra pro autonomní jízdu a mobilitu jako službu společnosti Volkswagen a člen představenstva společnosti Volkswagen Užitkové vozy, odpovědný za vývoj, Heinz-Jürgen Löw, člen představenstva společnosti Volkswagen Užitkové vozy, odpovědný za prodej a marketing, a externí odborník na start-upy. Dva nejslibnější návrhy budou podpořeny částkou až 125 000 eur, určenou k dalšímu vývoji řešení až do fáze pilotního projektu, který bude probíhat ve spolupráci se společnostmi Volkswagen Užitkové vozy a Hermes Europe.

"Doručovací vozidlo je pro každodenní práci doručovatelů balíků mimořádně důležité a je jedním z klíčových pracovních nástrojů," vysvětluje Susanne Brandová, vedoucí inovací ve společnosti Hermes Europe. "Prostředí na posledním úseku doručovacího procesu je pro balíkovou logistiku nesmírně důležité, ale také stále náročnější. Počty zásilek rostou, zatímco prostor v centrech měst se stává vzácnějším a obtížnější je i nábor nových doručovatelů. Digitální koncepty, které optimálně a novým způsobem vzájemně propojují vozidla, doručovatele a logistické procesy, nabízejí velký potenciál pro usnadnění činnosti doručovatelů balíků a zároveň pro zvyšování efektivity jejich práce."

Mobilita a logistika patří mezi nejdynamičtější a nejnáročnější oblasti současného vývoje, zároveň však hrají hlavní roli při hledání řešení důležitých problémů, týkajících se spotřeby, přepravy a budoucího uspořádání života v městských a venkovských regionech. Poskytovatele balíkové logistiky a automobilový průmysl pojí v tomto ohledu nejen intenzivní proces transformace, ale také spolupráce na pokračujícím vývoji vozových parků pro balíkovou logistiku. Vzhledem k neustále rostoucímu počtu zásilek a složitějším podmínkám na posledním úseku doručovacího procesu mají vozidla klíčový význam. Artur Hasselbach, vedoucí rozvoje nových obchodních oblastí ve společnosti Volkswagen Užitkové vozy, vysvětluje, že na cestě od pouhého výrobce automobilů k poskytovateli služeb pro mobilitu jsou zákazníci značky Volkswagen Užitkové vozy a jejich požadavky v rámci vývojového procesu i nadále středem pozornosti: "Inovativní zákazníci potřebují nejen inovativní vozidla, ale také inovativní řešení pro mobilitu společně s příslušnými koncepty a partnery. Abychom tyto nové požadavky splnili, měníme se z výrobce vozidel na provozovatele nebo účastníka platforem, jejichž prostřednictvím podporujeme jak interní, tak externí inovace."

Doručovací vozidlo budoucnosti, které bude spolupracovat s doručovatelem, má díky inteligentním, digitálním řešením nesmírný potenciál změnit doručovací proces a zvýšit jeho efektivitu, což bude mít pozitivní vliv také na ochranu životního prostředí a náklady. Kromě alternativních pohonů získává proto na významu i vývoj konceptů zcela integrovaného vozidla, které jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům na použití v logistice.

Volkswagen Užitkové vozy začal již v roce 2018, v rámci soutěže "Innovation Challenge", spolupracovat s nadějnými podnikateli a podporovat je. Loni se do soutěže zapojilo více než 70 start-upů z více než deseti zemí se svými koncepty pro řešení mobility, dopravy nebo konektivity, se zaměřením na lehké užitkové vozy. Z návrhů byli vybráni tři vítězové, kteří se ve svých projektech věnovali problémům nabíjení elektromobilů a elektricky poháněným nákladním jízdním kolům pro poslední úsek logistického řetězce.

Volkswagen Užitkové vozy poskytl vítězným start-upům až 50 000 eur pro testování jejich produktů, resp. služeb, u potenciálních zákazníků v rámci společných pilotních projektů.

Více informací o soutěži Future Logistics Challenge a možnostech, jak se do ní přihlásit, naleznete na https://www.betahausx.com/future-logistics-challenge.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen